For hvem:


Det er primært for medlemmer af FDF Brande, men der vil være åbent for andre. Dog kan de uddannede ledere naturligvis ikke stå ubegrænset til rådighed.
Hvis eksempelvis personaleforeninger ønsker at leje sig ind til klatring, kan det ske i det omfang lederresourser tillader det.

Da det er FDF Brande som ejer Tårnet, er det også FDF Brande der har ansvaret for sikkerheden. FDF Brande vil som følge deraf også være tilstede ved arrangementer med deltagelse af foreninger udenfor FDF Brande. Klatrelederne skal have en uddannelse der er godkendt af FDF's landsforbund.
Det vil i et vist omfang kunne tillades andre at benytte Tårnet med egne instruktører, såfremt disse opfylder det som klatrelederuddannelsen i FDF's landsforbund indeholder. Desuden skal andre klatreledere/instruktører selv medbringe deres klatregrej. Der vil under ingen omstændigheder blive tilladt klatring uden godkendt udstyr.

FDF Brande har ikke til hensigt at tjene penge på udlejning, men vil dog opkræve et beløb, for at kunne vedligeholde væg og grej.