Klatretårnet
Fra idé til virkelighed

I foråret 2000 tog nogle ledere fra FDF Brande på kursus i klatring. Det var et helt nyt område at bevæge sig ind på, men det vakte interesse og fødte en idé. Fordi, der er langt til det nærmeste sted, hvor de har et klatretårn. Jamen så må man da bare bygge en selv.

Der kom nogle ideer på bordet, lavet nogle tegninger, og så skulle vi bare have tilladelse til at bygge.
Vi ville gerne, at den skulle stå ved Sløjfen - vores kredshus på Østre Allé. Men af hensyn til naboerne blev vi frarådet det.
Teknisk udvalg, hvor sagen havde været til behandling første gang 21. februar 2001, foreslog at den skulle placeres nede ved "det gamle rensningsanlæg" (Præstelunden 13a). Der skulle blot laves en fordebat i løbet af efteråret 2001, og siden en lokalplan.
Da efteråret 2001 var gået på hæld, spurgte vi hvordan fordebatten egentlig gik, det viste sig, at den slet ikke gik, og den måske slet ikke kom. Vi beklagede os, og det blev foreslået, at sende en ansøgning til teknisk udvalg. Det blev gjort og kom på teknisk udvalgsmøde i februar måned 2002, hvor den nok en gang blev afvist.
Der skulle findes en ny placering.

I samarbejde med teknisk forvaltning kom der flere emner til overvejelse, hvor valget faldt på området ved "bondegården". Vi havde helst set at det blev i nærhed af beplantning (skov), og ikke på industri jord. Men hvis det skulle realiseres, skulle det igennem en længere sagsbehandling, skov og naturstyrelse mm. Det havde vi ikke lyst til, så vi accepterede.
Men blev lidt overraskede da vi erfarede, at vi vil kunne blive "opsagt" fra dag til dag, og selv måtte bekoste en flytning. Ikke rart at tænke på.
Vi måtte til "biksemadsmøde" på rådhuset, måske kunne det hjælpe. Og da sagen blev fremlagt der, var der en vis undren over sagens forløb. Den efterfølgende avisskriveri og snak med politikerne, åbnede for en aftale, hvor vi er garanteret, at kan have området i ubestemt tid, såfremt vi benytter og vedligeholder tårnet. Kommunen kan opsige aftalen, hvis grunden skal bruges til anden formål, men må så bekoste flytningen. FDF og kommunen finder i fællesskab ny placering.

Bygge tilladelse forelå d.16-05-2002.

Aftale om vilkår forelå d. 28-05-2002.


Hvis du vil vide mere:

Idé og formål

For hvem?

Tegning af tårnet (160 kb)

Fotos af tårnets tilblivelseVi siger en stor TAK til firmaer og personer som har hjulpet os, enten med penge, materialer, lån af udstyr eller hjælp ved indkøb og hjælp ved udførelse af arbejde.
Uden jer, ville det ikke kunne lade sig gøre.

SPONSORER:
Apollo Maskinfabrikken
Arne Danielsen A/S
Axel Månsson
Bestseller
BG Bank
Biomar A/S
Blåhøj Glasfiber ApS
Bo Lisbjerg
Bonus Energy A/S
Brande Autoopretning
Brande Beton A/S
Brande Bladet ApS
Brande Entreprenør-service ApS
Brande Ilt og Gas A/S
Brande Maskintransport ApS
Brande Motor Compagni A/S
Brande Motorservice
Brande Plæneklipperservice
Brande Trælast & Byggecenter
Brande Vognfabrik
Dansk Træ Emballage
EDC EjendomsCentret
Elektrikeren
El-Huset
Emond Rahbek A/S
HCP Construction
Hydro/Texaco
Imerco
Iwotech
JYFA Maskinværksted
Kaj Andresen Automobiler A/S
Kernevinduet
Kvickly Brande
L.E. Nielsen, Tømrer- og snedkerfirmaet
Linde Lak
Lions Club
Maskinfabrikken PCP
Midtbank
Midtglans Auto- og Industrilakering
Midtjysk Anlægsgartner
MP Boligtextil
Nordea
Nykredit
OK trapper I/S
Partner Revision
PNH Foto
Profa Farver
Rahbek VVS-Energi Center A/S
S E Biler
SKALA farvehandel
Skandinavisk Textil Kemi
Sportmaster
Super Best Brande A/S
Sven Nielsen ApS, Murermester
Sydbank
Tryg forsikring
Ulbrichsen
Welcon A/S
William Axelsen
Wintec
Y-Mens Club
Ågård Savværk